Recent Blog Posts

GPM M.S. People

 

GPM M.S. Faculty

Program Director

Creative Director

 

 

 

 

Current Students:

 • Nikhil Bagul
 • Jacob Baker 
 • Sahil Batla
 • Pedro Cori
 • Alexander Formoso
 • Yuhan Ji
 • Xi Kang
 • Karn Kaul
 • Cong Liu
 • Shen Luo
 • Bernardo Marquez Omana
 • Parth Naik
 • Jonah Marie Nobleza
 • Kasra Rofouei
 • Ashwin Sankaranarayanan
 • Tong Wang
 • Xinghao Yuan
 • Ye Yuan
 • Ketian Zhang
 • Shujian Zhang

Past Students: